Gradovi svijeta i njihovi nadimci…World’s cities and their nicknames

Gradovi svijeta i njihovi nadimci

-Pariz je poznatiji pod nadimkom: La ville des lumieres (grad svjetlosti), ali to ima najmanje veze sa rasvjetom u gradu.
Drugi nadimak Pariza je: Grad ljubavi. Kažu da Francuzi ili Parižani najčešće na svijetu vode ljubav.

paris

-Rim ili Vječni grad. Nadimci grada su: Caput mundi (“Prijestolnica svijeta”), la Città Eterna (“Vječni grad”), Limen Apostolorum (“Apostolski prag”),la città dei sette colli (“Grad na sedam brežuljaka”) ili jednostavno l’Urbe (“Grad”).rim

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s