Svjetska čuda:

Najveća ljudska dostignuća u arhitekturi i građevinarstvu

Antički ili Stari svijet:

1.Velike piramide u Gizi (Egipat)
2. Semiramidini viseći vrtovi iz Vavilona (Babilona), koje je izgradio Nabukodonosor II, oko 8. vijeka p. n. e. Za svoju ženu Semiramidu(u pozadini se vidi Babilonska kula).

Vavilon

Ostaci visećih vrtova u Vavilonu nalaze se na istočnoj obali rijeke Eufrat, oko 50 km južno od Bagdada, (Irak).
3.Artemidin hram (550. p. n. e.) u Efesu (Turska)
4.Statua Zeusa u Olimpiji (oko 457. p. n. e.), Grčka

Statua Zeusa u Olimpiji
5.Mauzolej u Halikarnasu, u današnjem Bodrumu, Turska.
6.Kolos sa Rodosa, skulptura Heliosa (292. p. n. e. — 280. p. n. e.), Grčka
7.Faros u Aleksandriji, svjetionik napravljen 270. p. n. e. na ostrvu Faros blizu Aleksandrije (Egipat).

Novi svijet:

  1. Chichen Itza (Meksiko)
  2. Kip Krista Spasitelja (Brazil)
  3. Veliki kineski zid

mapa kineski zid

veliki kineski zid

4.Machu Picchu (Peru)

5.Grad Petra (Jordan)

6. Taj Mahal (Indija)

7. Koloseum (Italija)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s