Stare sarajevske zgrade sa starim fasadama

Fasada svakom objektu daje specifičnost i karakterističnost i odlučujuća je kod prvog susreta drugih s tom kućom ili stambenom zgradom. Stara poslovica kaže da „prvi susret najčešće ostavlja najvažniji dojam“.

05.08.2017 1669

05.08.2017 1670

Fasada ili pročelje je lice i odijelo tog objekta, kuće ili zgrade. Stanje fasade govori o održavanju objekta, ali i o korisnicima tog objekta.  Fasada ima svoju estetsku i zaštitnu funkciju koja je važnija. To je pružanje sigurnosti i ugodnosti korisnicima, te zaštita nosive konstrukcije od vanjskih uvjeta i temperaturnih naprezanja. Riječ fasada dolazi od latinske riječi „facies“, koja znači vanjsko pojavljivanje izgleda ili lice. Pročelje kuće ili stambene zgrade u kojoj živite, na neki način, predstavlja i vas, obitelj ili osobu. Nije potpuno svejedno kakvu fasadu imate, zbog očuvanja postojanosti i izdržljivosti objekta, kuće ili zgrade. Fasada je važna i zbog budućih troškova, koji se tiču održavanja i funkcioniranja kuće. U današnje vrijeme, vlasnici obraćaju posebnu pažnju na izbor materijala i vrstu fasade. Izbor materijala je šarolik i veliki, kao i vrste fasada. Danas su česte  fasade od kamena, drveta i aluminijskih panela, postoje i takozvane eternit fasade, stiropor fasade, termo i klasične fasade. Nekada davno, nije bilo tako.  Gradilo se najčešće od drveta i često su kuće i objekti za stanovanje bili bez fasada, odnosno pročelja su bila od cigle. Stoga danas svugdje u svijetu postoje mnogi objekti i stambene zgrade sa starim, oronulim i derutnim fasadama.

05.08.2017 1667

05.08.2017 1471

 

U mnogim sarajevskim naseljima godinama propadaju mnoge stare zaštićene zgrade, jer njihovi vlasnici nemaju novca ili volje da ih obnove. Naime, postoje destine kuća i zgrada iz 18. I 19. stoljeća, sa čijih fasada opadaju dijelovi materijala. Predstavnici lokalnih vlasti najčešće kažu da u budžetu nema novca za spašavanje vrijednih građevina, te da je obnova zgrada i fasada posao vlasnika.

05.08.2017 1472

2017-07-04 16.58.33

2017-07-04 16.59.40

2017-07-04 16.59.55

2017-07-04 16.58.45

 

 

Znamo li da se u građevinama bez fasadne izolacije velik dio topline gubi upravo kroz zidove, što dovodi do velike potrošnje energije za grijanje, postajemo svjesni da je fasada i termofasada važan dio svakog objekta, kojim možemo reducirati potrošnju toplinske energije i oko 60 %!

2017-07-22 07.07.41

2017-07-05 11.13.28

2017-07-05 11.13.49

2017-07-05 11.14.00

2017-07-22 07.10.09

Ostaje da se nadamo da će se preurediti stari stambeni objekti u Sarajevu, uz posebnu pažnju na želje korisnika i uvažavanje pravila struke. Stare sarajevske zgrade sa svojim starim fasadama su više od ukrasa grada, jer govore o povijesti Sarajeva, njegovim korjenima i značaju grada Sarajeva. Osim toga, potrebne su zbog samopoštovanja i putovanja u budućnost. Obnovom fasada na starim sarajevskim zgradama, grad Sarajevo i njegova okolina bi sigurno bili ljepši.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s