NATJEČAJ ZA KRATKU PRIČU ZA 2017. GODINU „V BUGOJANSKA VAZA“

JU Kulturno sportski centar Bugojno, na osnovu potpisanog sporazuma o ustanovljenju nagrade Bugojanska vaza za kratku priču/pripovijetku, a povodom Dana državnosti BiH, raspisuje

bugojanska vaza

NATJEČAJ za kratku priču/pripovijetku za 2017. godinu Bugojanska vaza

Uslovi konkursa:

 • Pravo učešća na Konkursu imaju građani BiH
 • Priče/pripovijetke ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane
 • Priče/pripovijetke maksimalno trebaju imati 20.000 otkucaja (slovnih mjesta)
 • Rok za dostavljanje radova je 20. 10. 2017. godine
 • Dostavljeni radovi se ne vraćaju
 • JU KSC Bugojno zadržava pravo objavljivanja odabranih priča/pripovijetki u svojoj

publikaciji bez nadoknade autorima

 • Nagrada je jedna i nedjeljiva
 • Nagrada se sastoji od replike «Bugojanska vaza» (original se nalazi u Zemaljskom

muzeju BiH i predstavlja najstariji pronađeni pisani spomenik u BiH), autorice AdineKero i novčanog iznosa od 1.000 KM

 • Žiri, kojeg imenuje direktor KSC Bugojno, bit će sačinjen od tri afirmirana autora iz BiH
 • Radovi se mogu dostavljati na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanski, hrvatski i srpski
 • Radove slati u tri odštampana primjerka (A4 format) i u elektronskoj formi na CD-u
 • Radove slati potpisane šifrom. U posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre (ime i prezime,

autora, adresu i kontakt telefon)

 • Na Konkurs nemaju pravo prijave uposlenici JU KSC Bugojno niti njihovi bliži srodnici

 

Radove slati na adresu:

JU KSC Bugojno, Nugle II bb,

70230 Bugojno

Sa napomenom «Za Bugojansku vazu»

Kontakt osoba: Vahid Duraković, e-mail: kscbugojno@kscbugojno.ba

Rezultati Konkursa će biti objavljeni u sredstvima javnom informisanja, na službenoj stranici KSC Bugojno http://www.kscbugojno.ba, najkasnije do 23.11.2017. godine a nagrada će biti uručena 25.11.2017. godine.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s